PSIdomowo NA ZAWSZE

Na czym polega pomysł?

Osoby starsze, które w życiu doświadczyły traumy, zerwania więzi, są dziś często samotne. W oswojeniu samotności, budowaniu poczucia bezpieczeństwa, bycia potrzebnym i kochanym pomagają im zwierzęta domowe.

Kiedy takie osoby zamieszkują w domu pomocy społecznej (DPS), rozłączenie z ukochanym pupilem jest dodatkowym źródłem cierpienia.

Pomysł „PSIdomowo NA ZAWSZE” zakłada opracowanie ścieżki dla DPS-ów, która pozwoli zweryfikować, czy dane zwierzę (pies lub kot) może zamieszkać w domu wraz z swym właścicielem, a jeśli tak – to również umożliwić to zamieszkanie.

Najpierw personel domu ocenia, czy może przyjąć zwierzę, a następnie wspólnie z mieszkańcem ustala zasady jego pobytu oraz opieki nad nim. W codziennej opiece nad psem lub kotem pomagać mogą wolontariusze.

broken image

Jakie korzyści przynosi pomysł?

Mogąc wziąć ze sobą czworonożnego członka rodziny, osoby starsze przeprowadzające się do domu pomocy społecznej zachowują poczucie sensu życia, dobre samopoczucie i zdrowie.

Inni mieszkańcy domu zyskują natomiast ożywczy kontakt ze zwierzęciem, co może wspierać ich aktywność i budowanie relacji między mieszkańcami.

Autorki pomysłu

Basia Zych i Dorota Marynowicz

Dom jest tam, gdzie nasi bliscy. W Polsce seniorki/seniorzy, który mają zamieszkać w DPS-ie, nie mogą zabrać ze sobą psa, kota... Seniorki/seniorzy, poszkodowani przez nazizm, doświadczyli w swoim życiu traumy, rozstań i braku poczucia bezpieczeństwa. Nie chcemy, żeby te emocje wróciły, trzeba ich przed tym uchronić. Chcemy pielęgnować więź człowiek-zwierzę, które często traktowane jest jako członek rodziny – Basia Zych i Dorota Marynowicz.