• O konkursie

 • „Inicjator PoMocy”

  Konkurs „Inicjator PoMocy” organizujemy, by znaleźć i nagrodzić nowatorskie pomysły na rozwiązania mające na celu poprawienie jakości życia, wsparcie i wzmocnienie osób pokrzywdzonych przez nazizm, w szczególności osób o ograniczonej sprawności ruchowej i niewychodzących z domu.

   

  Przez osoby pokrzywdzone przez nazizm rozumiemy osoby urodzone przed majem 1945 roku, które doznały przemocy lub prześladowań dokonywanych przez system nazistowski w trakcie II wojny światowej. Często takie osoby są samotne, o ograniczonej mobilności, rzadko wychodzą z domu. Nieraz nie mają dostępu do informacji o dostępnej ofercie pomocy. Potrzebują wsparcia w wykonywaniu codziennych życiowych czynności. Nie mają rodziny lub kogoś bliskiego wokół, dlatego ponad wszystko potrzebują obecności drugiego człowieka, ciepłego spojrzenia, rozmowy. Ze względu na doświadczenia, jakie przeżyły w trakcie wojny, ich potrzeby mogą być bardziej złożone, a ofiarowane im wsparcie – wymagające większej uważności.

  Jakie pomysły można zgłaszać

  W ramach konkursu można zgłaszać pomysły na rozwiązania mające na celu:

  • przeciwdziałanie osamotnieniu, zwiększenie zadowolenia i poczucia sensu życia oraz włączenie do aktywnego życia osób pokrzywdzonych przez nazizm;
  • budowanie wokół nich lokalnych sieci wsparcia;
  • zwiększenie dostępu do informacji o oferowanych im formach wsparcia;
  • wsparcie wytchnieniowe dla opiekunów osób pokrzywdzonych przez nazizm, które w sposób bezpośredni lub pośredni wpłynie na polepszenie jakości opieki nad osobami pokrzywdzonymi;
  • dotarcie do osób pokrzywdzonych przez nazizm, które do tej pory nie otrzymały wystarczającego wsparcia;
  • usprawnienie funkcjonowania lub poprawienie jakości działań instytucji obejmujących opieką osoby pokrzywdzone przez nazizm.

  Możliwe jest również zgłaszanie pomysłów nie wpisujących się w powyższe obszary – muszą one jednak odpowiadać na potrzeby osób pokrzywdzonych przez nazizm.

   

  Więcej szczegółów: Regulamin

  Kto może wziąć udział w konkursie

  Praktycznie każdy, kto chce, może zgłosić swój pomysł w konkursie. Do udziału zapraszamy szczególnie:

  • osoby fizyczne i grupy nieformalne, w tym np. uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów, opiekunów osób pokrzywdzonych przez nazizm,
  • różnego rodzaju instytucje, w tym np. organizacje społeczne, instytucje publiczne (np. jednostki samorządu terytorialnego, biblioteki, domy kultury czy szkoły), spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, uczelnie wyższe, kościelne instytucje prawne,
  • przedsiębiorców.

  Więcej szczegółów: Regulamin

  Ogólne ramy konkursu

  Konkurs jest realizowany od 17 sierpnia 2020 roku do 19 lutego 2021 roku i składa się z dwóch etapów.

   

  W pierwszym etapie przeprowadzimy nabór pomysłów (od 17 sierpnia do 30 września) i wyłonimy 15 najlepszych z nich.

   

  W drugim etapie zaprosimy autorów/autorki 15 pomysłów na spotkanie mające na celu ich dopracowanie, a następnie na spotkanie, podczas którego zaprezentują dopracowane pomysły przed jury konkursu.

   

  Więcej szczegółów: Harmonogram

 •