JUNIOR-SENIOR. Spotkajmy się przy stole

Na czym polega pomysł?

„JUNIOR-SENIOR. Spotkajmy się przy stole” to rozwiązanie wspierające integrację międzypokoleniową i włączenie seniorów pokrzywdzonych przez nazizm w pomaganie nastoletnim wychowankom domu dziecka.

Pomimo tego, że obie te grupy wydają się skrajnie różne, łączy je wiele:

  • przebywanie pod opieką instytucji (a nie rodziny),
  • trudne doświadczenia z dzieciństwa i okresu dorastania,
  • przebywanie głównie w otoczeniu osób w swoim wieku, brak głębszych więzi z osobami z innego pokolenia,
  • monotonia, niewielka liczba projektów aktywizujących te grupy,
  • poczucie bycia zapomnianym przez lokalną społeczność.

Spotkania, do których pretekstem jest wspólne gotowanie, pomagają nawiązać więź i zaufanie w grupie. Istotą pomysłu jest jednak rozmowa i międzypokoleniowa wymiana doświadczeń. Spotkanie przy wspólnym stole stwarza warunki do nawiązania relacji i pozwala odpowiedzieć na potrzeby obu grup.

Pomysł mogą realizować domy opieki wspólnie z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.

broken image

Jakie korzyści przynosi pomysł?

Udział w spotkaniach przy stole może pomóc seniorom przełamać niską wiarę we własną wartość i poczucie bycia obciążeniem, a także zawiązać bliskie więzi i znaleźć kogoś, kto będzie chciał zaczerpnąć z ich doświadczenia życiowego i rad.

Celem pomysłu JUNIOR-SENIOR jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni do międzypokoleniowego spotkania. Dzięki temu obie strony mają szansę na realizację potrzeb, które ze względu na trudne relacje rodzinne (lub ich brak) nie mogły wcześniej być zaspokojone.

Autorka pomysłu

Agnieszka Iwańska-Mróz