Mobilne Centrum Usług

Na czym polega pomysł?

Nawet mimo różnych niedogodności i pogłębiających się problemów ze zdrowiem, osoby starsze często wolą pozostać we własnym domu, z którym są emocjonalnie związane i który daje im poczucie bezpieczeństwa.

Mobilne Centrum Usług to pomysł na punkt usługowy, który skoordynuje usługi świadczone w środowisku lokalnym seniora przez operatora centrum i innych lokalnych usługodawców (np. MCPR i organizacje pozarządowe). Centrum zapewniałoby kompleksowe usługi dopasowane do indywidualnych potrzeb osób starszych mieszkających w danym mieście.

Oprócz zapewnienia podstawowych potrzeb w katalogu usług świadczonych przez centrum znalazłyby się usługi kulturalne przygotowane przez zaangażowane instytucje i organizacje kultury.

broken image

Jakie korzyści przynosi pomysł?

Seniorzy korzystający z pomocy centrum mieliby zapewnione wsparcie w znanym sobie środowisku, w bezpiecznych dla siebie warunkach. Jest to sposób na podtrzymanie ich poczucia niezależności i samodzielności.

Autorka pomysłu

Małgorzata Ostasz, Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu

Centrum stałoby się łącznikiem pomiędzy potrzebami seniorów a usługami lokalnymi. Wychodzimy z usługami do seniora, a nie senior do usługiMałgorzata Ostasz