Pamiętamy – pomagamy

Na czym polega pomysł?

Od wojny minęło wiele lat i żyje coraz mniej świadków tej tragicznej historii. Pomysł „Pamiętamy – pomagamy” służy temu, by nie została zapomniana i nie była znana młodemu pokoleniu wyłącznie z podręczników.

Pomysł jest przeznaczony do realizowania przez szkoły. Składają się na niego spotkania przybliżające młodzieży temat nazizmu i zagrożeń, jakie współcześnie niesie, oraz wolontariacki system pomocy dla seniorów.

Uczniowie i uczennice organizują spotkania z osobami starszymi, by rozpoznać ich potrzeby, i ustalają zasady wsparcia. Stają się instruktorami korzystania z internetu, a mobilnym seniorom towarzyszą w spacerach itp. Wysłuchują też ich wspomnień i za ich zgodą je spisują. Starają się również zachęcić najbliższe otoczenie seniorów do różnych form wsparcia – odwiedzin, rozmów, pomocy w zakupach.

broken image

Jakie korzyści przynosi pomysł?

Szkolny system wsparcia dla seniorów pozwoliłby im zyskać konkretną pomoc w codziennych sprawach, ale też – dzięki kontaktom z młodzieżą – pomógłby zaspokoić dużo głębsze potrzeby, np. bycia wysłuchanym i docenionym.

Korzyści z organizowania wsparcia dla osób starszych mieliby też oczywiście uczniowie i uczennice – możliwość poznania XX-wiecznej historii wprost od jej świadków, wzrost poczucia sprawczości i bycia potrzebnym.

Autorka pomysłu

Anna Kamecka