Centrum Informacji i Koordynacji na rzecz Osób Niesamodzielnych i ich Rodzin

Na czym polega pomysł?

Istotą pomysłu jest umożliwienie ludziom starszym pozostania w domu i we własnych społecznościach tak długo, jak to możliwe, przy wsparciu rodziny, lokalnych instytucji opiekuńczych, ośrodków zdrowia, wolontariuszy oraz lokalnych władz.

Centrum Informacji i Koordynacji na rzecz Osób Niesamodzielnych i ich Rodzin to miejsce, w którym niesamodzielna osoba starsza i jej rodzina otrzymałyby kompleksowe wsparcie w dotarciu do każdej dostępnej formy pomocy, jaką oferują różne podmioty pomocy społecznej i ochrony zdrowia. Osoba starsza i jej opiekunowie nie musieliby mierzyć się z nieskoordynowanym i nieprzyjaznym systemem. Pracownicy i wolontariusze centrum pomogliby przebić się przez gąszcz prawnych kruczków w otrzymaniu przysługujących zasiłków, zapisać się do lekarza, zdobyć sprzęt rehabilitacyjny. A specjaliści wzmocniliby poczucie podmiotowości i wsparli w sytuacjach kryzysowych.

Działania centrum zawierałyby się w trzech obszarach: informacja, edukacja i towarzyszenie:

  • informacja to obszar, w którym powstanie sieć kontaktów instytucjonalnych i indywidualnych z ochroną zdrowia, pomocą społeczną, geriatrami, pielęgniarkami środowiskowymi, organizacjami pozarządowymi, samorządami i sektorem prywatnym. Chodzi o to, by osoba z dnia na dzień postawiona w roli opiekuna osoby zależnej w jednym miejscu otrzymała wszystkie informacje o dostępnych formach pomocy;
  • edukacja, czyli np. nauka pielęgnacji, żywienia, nieodpłatne doradztwo psychologiczne, prawne czy opiekuńcze także w domu osób starszych;
  • towarzyszenie każdemu seniorowi i jego rodzinie zapewnienie osoby im do kontaktu, profesjonalisty zaznajomionego dokładnie z sytuacją, który pomoże dostać się do odpowiedniego lekarza, napisać wniosek do PFRON o remont łazienki czy z architektem zrobić plan dostosowania mieszkania dla potrzeb osoby starszej.
broken image

Jakie korzyści przynosi pomysł?

Seniorzy korzystający ze wsparcia centrum otrzymaliby spersonalizowaną pomoc, uwzględniającą ich położenie i rzeczywiste potrzeby. Dzięki niej zyskaliby szansę na zachowanie samodzielności i możliwość pozostania w swoim środowisku.

Autorzy pomysłu

Bartłomiej Głuszak, Prezes Federacji FOSa, Monika Michniewicz, menadżerka działań senioralnych i Aneta Fabisiak-Hill, menadżerka ds. fundraisingu

Polski system opieki to taka rozsypana kostka Rubika, z którą starszy człowiek nie poradzi sobie w pojedynkę. Federacja FOSa ma bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów na rzecz seniorów. Znamy potrzeby ludzi starszych, bo codziennie się z nimi spotykamy. Jesteśmy przekonani, że uruchomienie naszego centrum zmieni diametralnie sytuację osób starszych i opiekujących się nimi rodzin. Centrum stanie się dla nich najważniejszym adresem, szansą na kompleksową informację o dostępnych formach wsparcia opiekuńczego, finansowego czy rehabilitacyjnego – Aneta Fabisiak-Hill i Monika Michniewicz