Muzeum z dostawą do domu

Na czym polega pomysł?

W pomyśle „Muzeum z dostawą do domu” chodzi o stworzenie sieci animatorów, którzy są gotowi odwiedzać starsze osoby pamiętające czasy II wojny światowej i budować z nimi ich własne muzeum domowe. Muzeum byłoby oparte na wspomnieniach i osobistych przedmiotach i pamiątkach – fotografiach, dokumentach, listach, pocztówkach, ubraniach, meblach.

Muzealne zbiory, opracowane w formie filmu, słuchowiska czy wystawy, animatorzy aranżowaliby następnie w przestrzeni publicznej, aby jak najwięcej mieszkańców mogło zapoznać się z historią życia seniora. Wystawie mogłyby towarzyszyć spotkania otwarte i działania sąsiedzkie.

broken image

Jakie korzyści przynosi pomysł?

Dzięki zaangażowaniu w tworzenie domowego muzeum seniorzy zyskają nowe znajomości i zostaną włączeni w życie społeczności lokalnej. Rozmowy z animatorem i praca nad zbiorami będą też sprzyjać poprawie koncentracji i pamięci, sprawię też, że seniorzy poczują się docenieni i ważni dla innych.

Autorka pomysłu

Kalina Patek

Ludzie starsi bardzo by chcieli mówić o przeszłości, ale nie zawsze są wśród nich osoby, które mają czas lub ochotę ich wysłuchać. Przyświeca mi cel, aby odpowiedzieć na ich potrzebę bycia usłyszanym i dowartościowanym – Kalina Patek