Akademia poMOCY

Na czym polega pomysł?

Osoby starsze często bywają samotne, mają ograniczoną mobilność, rzadko wychodzą z domu. Często nie wiedzą o dostępnej dla nich ofercie pomocy. Potrzebują też wsparcia w wykonywaniu codziennych życiowych czynności: umówieniu wizyty do lekarza, zrobieniu zakupów, przygotowaniu posiłków, pomocy przy wyjściu z domu, ubraniu się. A ponad wszystko potrzebują obecności drugiego człowieka, ciepłego spojrzenia, rozmowy.

Pomysł „Akademia poMOCY” polega na stworzeniu centrum wolontariatu skupiającego młodzież i dorosłych.

Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie rekrutacji wolontariuszy i przeszkolenie ich w sprawach związanych z pierwszą pomocą, zagadnieniami geriatrycznymi, opieką i pielęgnacją osób starszych. Następnie wolontariusze odbywają staż, np. w pobliskim hospicjum lub domu pomocy społecznej, zdobywając odpowiednie doświadczenie, by w końcu – w trójkę – zacząć wspierać konkretne osoby.

Każda taka trójka (koordynator i wolontariusze) odwiedza swoich podopiecznych, nawiązuje relację i pomaga im w codziennych czynnościach i spełnianiu marzeń.

broken image

Jakie korzyści przynosi pomysł?

Dzięki „Akademii poMOCY” seniorzy i seniorki zostają otoczeni zindywidualizowanym wsparciem, zyskują nowe znajomości i wchodzą w bliskie, przyjacielskie relacje. Kontakt z wolontariuszami nie tylko pozwala zaspokoić ich codzienne potrzeby, lecz także zmniejsza poczucie osamotnienia, aktywizuje i pozwala odnaleźć sens życia.

Autor pomysłu

Michał Piech, Fundacja Edukacji i Bezpieczeństwa SALUS

Same regularne, bliskie spotkania z ludźmi są już ogromną wartością dla odbiorców. Kiedy wolontariusz poświęca podopiecznemu uwagę, wolny czas całkiem bezinteresownie staje się przyjacielem, takim dobrym aniołem. To nadaje ludziom sens życia, poczucie bycia ważnym, niezapomnianym – Michał Piech