Dotknąć obecności

Na czym polega pomysł?

Izolacja i często sprzeczne informacje dotyczące zagrożeń na świecie często skutkują u seniorów nie tylko osamotnieniem oraz pogarszaniem się stanu zdrowia, lecz także pogłębiającym się poczuciem zagubienia oraz braku sprawczości.

Osobisty kontakt z drugim, przyjaznym człowiekiem oraz z własnymi uczuciami poprzez świadomą pracę z ciałem, oddechem i dotykiem mogą przeciwdziałać lękom, smutkowi i poprawiać nastrój.

Pomysł „Dotknąć obecności” zakłada zorganizowanie spotkania lub cyklu spotkań seniora z terapeut(k)ą na temat świadomej pracy z ciałem i dobroczynnego wpływu dotyku i oddechu na samopoczucie, zdrowie psychiczne i fizyczne. Przeszkolone i wybrane przez seniora osoby będą towarzyszyć mu w nauce samodzielnego wykonywania ćwiczeń oddechowych, automasażu dłoni, stóp i twarzy. Poprzez powtarzanie opanowanych ćwiczeń i możliwość przećwiczenia ich z terapeut(k)ą, będzie mógł potem samodzielnie dbać o swoje zdrowie.

broken image

Jakie korzyści przynosi pomysł?

Nauka, a potem praktykowanie pracy z ciałem przez seniora wpłynie na pogłębienie odczuwania własnego ciała, emocji i potrzeb, a także wesprze w samodzielnym reagowaniu na nie w sytuacji powracającego bólu czy codziennym funkcjonowaniu. Może też być pomocne w przepracowywaniu głęboko ukrytych w ciele traum.

Autorka pomysłu

Karolina Marcinkowska, Zmasowany Atak SPA

Ciało odzwierciedla nie tylko poziom zdrowia – jest też powiernikiem zamkniętych w nim wspomnień, nie zawsze łatwych. Techniki oddechowe są kluczowe w pracy z lękami, a nawet traumami zamkniętymi w ciele. „Dotknąć obecności” oferuje pomoc w uwrażliwieniu seniorów na sygnały płynące z ich ciała, uczy autodiagnozy, ćwiczy sprawność ruchową i wpływa wielopłaszczyznowo na poprawę jakości życia – Karolina Marcinkowska